Prijava kvara

INFOS, program za sve.

Program infos je namijenjen za sve poslovne korisnike. Maloprodaje, restorani, hoteli, benzinske crpke, veleprodaje, rad u uredu, terenski komercijalni poslovi...za svaku vrstu posla imamo specifično rješenje.

Sva rješenja su međudobno uvezana, pa tako u programu možete raditi sa bilo koje lokacije. Također možete raditi i preko mobitela.

INFOS program omogućuje i da se povežete sa svojim knjigovođom, te da sve podatke unesete u program putem mobilne android aplikacije. Ovim više nećete morati imati fizički kontakt sa knjigovostvenom agencijom.

INFOS je namijenjen kako za one koji tek započinju posao, tako i za one koji žele dobiti više od programa u razvijenom poslu.

Saznajte više na www.infos.ba ili zakažite sastanak.

Prijava kvara